Ein königlicher Tourist in der Tátra

Názov a zodpovednosť: Ein königlicher Tourist in der Tátra [Kráľovský turista v Tatrách] / [Majláth Béla] ; s. [238]-244

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Anotácia: Opis návštevy saského kráľa Friedricha Augusta II. na Slovensku - v Tatrách v r. 1840 za účelom botanického výskumu. Hosťa sprevádzal K. Zipser. Počas pobytu v Tatrách okrem iného vystúpil na Kriváň, Poľský hrebeň, podnikli túru do Velickej a Studenej doliny, navštívil Starý Smokovec a Kežmarok

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 4, s. 32, doplnený z obsahu. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Korporácia:

Friedrich August - Kristián Andrej kráľ saský - II.&,#32; 1797-1854, návšteva Slovenska , Tatry (Slovensko) , 1840

Zipser - 1783-1864, údaje biografickéHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko) - návštevy významné


MDT: 943.76 ; 943 ; 929 Friedrich August II. ; 929 Zipser, Kristián Andrej