Einladung zur Karpathenwelt

Názov a zodpovednosť: Einladung zur Karpathenwelt [Knižná ponuka] / ; s. [582]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Anotácia: Inzerát; ponuka na knihu povestí Sagen aus der Karpathenwelt, für Jung und Alt od Jána Philippa, farebne ilustrovaná

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Heslo/Osobné meno:

Philipp, Ján (1843-?) - dielo

- ponuky inzertnéHeslo/Všeobecné meno:

povestiHeslo/geografické:

Karpaty (Slovensko, Poľsko, Maďarsko) - povesti


MDT: 830:659