Einige Uebergänge über die Tátra

Názov a zodpovednosť: Einige Uebergänge über die Tátra [Niekoľko turistických priechodov v Tatrách] / Von Viktor Lorenz ; s. [338]-348

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Anotácia: Súpis 45 žľabov, dolín, priesmykov v Hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. V závere príspevku zdôrazňuje potrebu značkovania turistických trás

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 3, s. 424. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko, Poľsko) - trasy turistické


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy mien:

Lorenz, Viktor pozri Lorenc, Viktor (1843-1915)