Emlékbeszéd Szabó Samu felett

Názov a zodpovednosť: Emlékbeszéd Szabó Samu felett [Spomienková reč za S. Szabóom] / Löcherer Tamás ; s. 36-43

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-ső Évkönyve [1898]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1899

Anotácia: Spomienková reč za zosnulým členom spolku. S. Szabó aktívny člen spolku, zaslúžil sa aj o založenie župnej nemocnice, ktorú od r. 1884 viedol, od 1885 hlavný župný lekár

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesületének 1898. évi szeptember hó 27-én Nagy-Rőczén tartott közgyüléséről. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 420. -

Heslo/Osobné meno:

Szabó, Samu (1844-1898)


MDT: 61-05 ; 929