Emlékbeszéd Dr. Török János felett

Názov a zodpovednosť: Emlékbeszéd Dr. Török János felett [Spomienková reč za J. Törököm] / Pazár Andor ; s. 43-45

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-ső Évkönyve [1898]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1899

Anotácia: Príspevok hodnotí život a dielo lekára J. Töröka, ktorý bol jedným zo zakladateľov Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a jeho významným funkcionárom, autor viacerých odborných prác

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesületének 1898. évi szeptember hó 27-én Nagy-Rőczén tartott közgyüléséről. -

Heslo/Osobné meno:

Török, János (1834-1897)


MDT: 61-05 ; 929 Török, János