A gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet és orvos szövetség tagjainak névsora

Názov a zodpovednosť: A gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet és orvos szövetség tagjainak névsora [Menoslov členov Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov] / ; s. [1]-5

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség Évkönyve az 1907 és 1910-ik Évekről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1910

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka zoznam členov

Krajinský zväz lekárov - zoznam členovHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.02 ; 06.02:61 ; 615:06.02