A Gömörvármegyei Közkórház 1901. évi forgalmára vonatkozó statisztikai adatok

Názov a zodpovednosť: A Gömörvármegyei Közkórház 1901. évi forgalmára vonatkozó statisztikai adatok [Štatistické údaje o činnosti Gemerskej župnej nemocnice za r. 1901] / Kármán Aladár ; s. 25-26

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIII-ik, Az Orvoszövetség 5-ik Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1902. 73 s.

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv. Felvétetett Rozsnyón, a gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet 1902. május hó 27-én tartott rendes gyülésén. -

Heslo/Korporácia:

Verejná župná nemocnica - Rimavská Sobota (Slovensko) - činnosť

prehľady štatistickéHeslo/Všeobecné meno:

nemocnice župnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - nemocnice

Rimavská Sobota (Slovensko) - nemocnice


MDT: 614.2:362.11 ; 362.11

Pôvodné formy korporácií:

Gömörvármegyei Közkórház pozri Verejná župná nemocnica, Rimavská Sobota (Slovensko)