Felhívás

Názov a zodpovednosť: Felhívás [Výzva] / A Magyarorsz[ági] kárpátegyleti Múzeum alakító bizottsága Raisz Miksa, Genersich Károly, Scherfel Aurél ; s. 351

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Anotácia: Výzva výboru pre založenie Múzea Uhorského karpatského spolku adresovaná najmä členom spolku. Vyzývajú k spolupráci pri zbierkovej činnosti

Poznámky: Pôvodcovia overení: A.V. Scherfel - SBS 5, s. 218; M. Raisz - http://regi.pim.hu/Online/adattar/mei.php. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Poprad (Slovensko) - činnosť zberateľská

Múzeum Uhorského karpatského spolku - výzvy k založeniuHeslo/Všeobecné meno:

múzeá spolkové


MDT: 069

Pôvodné formy mien:

Raisz, Miksa pozri Raisz, Maximilián (1825-1904)

Scherfel, Aurél pozri Scherfel, Aurel Viliam (1835-1895)Pôvodné formy korporácií:

Magyarországi kárpátegyesületi Múzeum pozri Múzeum Uhorského karpatského spolku, Poprad (Slovensko)

Magyarországi kárpátegyleti Múzeum pozri Podtatranské múzeum