Friedrich David Fuchs, geb. 1799., gest. 1874

Názov a zodpovednosť: Friedrich David Fuchs, geb. 1799., gest. 1874 : Biographische skizze / von Josef Hradszky ; s. 121-123

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Biografická črta hodnotí život a dielo člena spolku, geodeta a podnikateľa F.D. Fuchsa

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 137. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Osobné meno:

Fuchs, Fridrich Dávid (1799-1874)


MDT: 528-051 ; 796.51-051 ; 929 Fuchs, Fridrich Dávid