Geologische Skizze der Hohen Tátra

Názov a zodpovednosť: Geologische Skizze der Hohen Tátra : Mit einer Tafel [Geologický náčrt Vysokých Tatier] / von Jakob von Matyasovszky ; s. [17]-35

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Fyzický popis kolácia pole: mp

Anotácia: V úvode súhrnný obraz rozvoja prírodných vied a v rámci nich geológie, charakterizuje jej úlohy a ciele. Ťažisko štúdie tvorí analýza geologickej štrúktury Vysokých Tatier

Poznámky: Na konci zväzku viazaná rkp. schéma geologického profilu Vysokých Tatier. - Poznámka pod čiarou: Príspevok odznel 12.2.1878 na zasadaní Budapeštianskej sekcie UKS. - Pôvodca overený: http://regi.pim.hu/Online/adattar/mei.php. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

geológia



Heslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko, Poľsko) - geológia


MDT: 551

Pôvodné formy mien:

Matyasovszky, Jakab Matyasovszky, Jakob