A Felkai-völgyön keresztül a Rovatkán át a Nagytarpataki-völgybe

Názov a zodpovednosť: A Felkai-völgyön keresztül a Rovatkán át a Nagytarpataki-völgybe [Z Velickej doliny cez Prielom do Veľkej Studenej doliny] / Németből Pinder R[einhold] után Z.J.-tól ; s. [349]-364

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Fyzický popis kolácia pole: obr.

Anotácia: Opis turistickej trasy

Poznámky: V texte úryvky z básní K. Becka. - Meno pôvodcu doplnené z Obsahu. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - trasy turistické


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy geografických názvov:

Nagytarpataki-völgy pozri Veľká Studená dolina (Vysoké Tatry, Slovensko)

Felkai-völgy pozri Velická dolina (Vysoké Tatry, Slovensko)

Rovatka pozri Prielom (Vysoké Tatry, Slovensko)