Hydrographische Verhältnisse im Komitate Liptau

Názov a zodpovednosť: Hydrographische Verhältnisse im Komitate Liptau [Hydrografické pomery Liptovskej župy] / Majláth Béla ; [Uebersetz von N.N.] ; s. 53-113

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Časti dokumentu: Mineralquellen; Flüsse und Bäche

Anotácia: Charakteristika hydrografických pomerov v Liptovskej župe: jazerá (8 tatranských), minerálne pramene (30), veľké rieky (3) a menšie rieky a potoky (49) pretekajúcich župou. Podrobnejšie informácie o dejinách a chemickom zložení minerálnych prameňov v Korytnici, Lúčkach, Liptovskej Osade a Železnom

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Pokračovanie. - Pôvodca overený: SBS 4, s. 32. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

hydrogeografia - dejiny

pramene minerálne

kúpeleHeslo/geografické:

Liptovská župa (Slovensko : oblasť) - pomery hydrogeografické

Korytnica (Slovensko : kúpele) - dejiny

Lúčky (Slovensko : kúpele) - analýzy chemické


MDT: 911.2(437.6):556 ; 914.376 ; 615.838(091)

Pôvodné formy geografických názvov:

Komitate Liptau pozri Liptovská župa (Slovensko : oblasť)