Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Rimaszombatban, 1899. május 29-ikén, a "gömörmegyei orvos-gyógyszerész egylet" közgyülésén [Zápisnica] / Jegyzette Dr. Kármán Aladár, titkár ; s[5]-11

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség II-dik Évkönyve [1899]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1900

Časti dokumentu: 1-, Egy hólyagkő mütét előzményei/Löcherer Tamás%1-, A gömörmegyei közkorházban 1898-ban ápolt betegei s a végzett műtétekre vonatkozó statisztikai adatok/Kármán Aladár

Anotácia: program a priebeh rokovania valného zhromaždenia. Spolkové záležitosti; vydávanie ročenky; správa pokladníka. - Odborné zasadnutie: prednáška Tomáša Löcherera o operácii močových kameňov a Aladára Kármána o činnosti gemerskej verejnej župnej nemocnice v r. 1898

Poznámky: Heslo Löcherer, Tomáš podľa SBS, 3, s. 420. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - činnosť , 1898

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - valné zhromaždenie 1989


MDT: 61:061.2

Pôvodné formy mien:

Löcherer, Tamás pozri Löcherer, Tomáš (1856-1916)Predmet:

nemocnice verejné pozri Verejná nemocnica Gemerskej župy