Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : felvétetett Rimaszombatban, 1898. évi január hó 9-én az Országos Orvosi Szövetség Gömörvármegyei fiókjának alakuló közgyülésén [Zápisnica spísaná na zakladajúcom valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v Rimavskej Sobote 9. januára 1898] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár ; Hitelesítjük Dr. Maurer Arthur, Dr. Zehery István ; s. [12]-16

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-ső Évkönyve [1898]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1899

Anotácia: Na zakladajúcom valnom zhromaždení sa schválili stanovy, výbor spolku, vytýčili sa hlavné ciele a smerovanie spolku

Poznámky: Pôvodca overený: http://www.pim.hu. -

Heslo/Korporácia:

Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočka Rimavská Sobota (Slovensko), 1898, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárskeHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske


MDT: 61:061.2 ; 061.2