Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerész egylet-nek 1910. évi október hó 20-án, Iglón tartott rendes őszi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom jesennom valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Spišskej Novej Vsi 20. októbra 1910] / Dr. Szász Ágoston e[z] i[dei] egyleti titkár, Dr. Lorx Sándor e[z] i[dei] egyleti elnök ; Hitelesítjük: Dr. Ritók János, Dr. Stahovszky Antal ; s. [10]-17

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1910-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1911

Časti dokumentu: 1, Tisztelt Tag- és Kartárs urak! / Lorx Sándor

Anotácia: Zápisnica obsahuje 8 bodov, na zasadaní spolku o.i. prerokovali zmluvu s nemocenskými pokladnicami, návrh na slobodnú voľbu lekára, ďalej zápisnica obsahuje text pozdravného listu A. Genersichovi a jeho odpoveď

Poznámky: Pôvodca overený: A. Lorx - SBS 3, s. 426 . Biogr. údaje pôvodcu doplnené: A. Szász - Biografický slovník mesta Poprad;. -

Heslo/Osobné meno:

Genersich, Anton (1842-1918)Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Spišská Nová Ves (Slovensko), 1910, zhromaždenia valné jesenné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

poisťovne nemocenskéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05 ; 61-05 ; 929 Genersich, Anton ; 368

Pôvodné formy geografických názvov:

Igló pozri Spišská Nová Ves (Slovensko)