Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : felvétetett Rimaszombatban, 1899. május 29-én a "gömörmegyei orvos szövetség" közgyülésén [Zápisnica z valného zhromaždenia "lekárskeho spolku Gemerskej župy" 29. mája 1899 v Rimavskej Sobote] / Jegyzette Dr. Kármán Aladár titkár ; s. [12]-19

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség II-dik Évkönyve [1899]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1900

Anotácia: Zápisnica z valného zhromaždenia gemerskej pobočky Krajinského lekárskeho zväzu. Správa o činnosti pobočky v prvom roku jej existencie. Finančné otázky - poplatky za lekárske služby a odmeňovanie lekárov. Text návrhu sadzobníka za lekárske služby

Heslo/Korporácia:

Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočka valné zhromaždenie , 1899Heslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo - poplatky - Slovensko

- platy lekárov,


MDT: 614

Pôvodné formy korporácií:

Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočka