Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Rozsnyón, 1902. május hó 27-én d[él]u[tán] 4 órakor a gömörmegyei orvosszövetségnek fürdő-telepen tartott rendes tavaszi közgyülésén [Zápisnica. Zapísaná na riadnom jarnom valnom zhromaždení 27. mája 1902 v kúpeľoch v Rožňave, v priestoroch Gemerskej pobočky združenia] / Jegyzette: dr. Kármán Aladár ; Hitelesítetett Dr. Maurer Arthur, Dr. Auerbach Lajos ; s. [6]-10

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIII-ik, Az Orvoszövetség 5-ik Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1902. 73 s.

Časti dokumentu: 1, Elnök dr. Löcherer üdvözlése. - Szabó Károly pénztárnok jelentése

Anotácia: Zápisnica zo zasadania Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov obsahuje správu predsedu a pokladníka spolku a prináša informácie o založení Krajinského podporného spolku lekárov

Poznámky: A. Maurer - biogr. údaje doplnené: Tököly, s. 230; K. Szabó: Tököly, s. 335. -

Heslo/Korporácia:

Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočka Rožňava (Slovensko), 1902, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

združenia lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 06.05

Pôvodné formy mien:

Mauer, Arthur pozri Maurer, Artúr (1844-1907)Pôvodné formy korporácií:

Gömöri Orvosszövetség pozri Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočka