Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Fölvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerészegylet özvegyei és árvái számára létesített nyugdíjintézet-nek 1911. június 27-én Korompán tartott rendes évi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Penzijného ústavu pre vdovy a siroty Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Krompachoch 27. júna 1911] / Lorx Sándor nyugdijintézeti elnök, Dr. Szász Ágoston nyugdijintézeti jegyző ; Hitelesítjük: Dr. Stahovszky Antal, Dr. Klein Ármin ; s. 60-61

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1911-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1911

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Krompachy (Slovensko), 1911, spolky podporné

Penzijný ústav pre vdovy a siroty Spišského spolku lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - zhromaždenia valnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky podporné

starostlivosť sociálnaHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky podporné


MDT: 61:368:06.05 ; 368:06.05 ; 06.05