Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : felvétetett Ratkón, a gömörmegyei orvos-gyógyszerész egylet 1899-ik év szeptember hó 26-ikán tartott közgyülése [Zápisnica z vaného zhromaždenia Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy 26. septembra 1899 v Ratkovej] / Jegyzette: Dr. Kármán, titkár ; s. [20]-27

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség II-dik Évkönyve [1899]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1900

Časti dokumentu: 1-, Égészségi statisztika 18989.évről/Meskó Miklós%19, Általános

Anotácia: Program a priebeh valného zhromaždenia. Spolkové záležitosti. - Výkaz o činnosti Kósaovej-Schopperovej nemicnici v Rožňave za rok 1898. - Štatistické údaje o zdravotníctve Gemersjkej župy za rok 1898

Poznámky: Autor Meško podľa SBS, 4, s. 157. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - valné zhromaždenie , 1899Heslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo verejné - Gemer (Slovensko) - 1898-1899


MDT: 614

Pôvodné formy mien:

Meskó, Miklós pozri Meško, Mikuláš (1865-1921)Pôvodné formy geografických názvov:

Ratkó pozri Ratková (Slovensko)