Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : a Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesületnek 1897-ik évi szeptember hó 27-én Jolsván tartott közgyüléséről [Zápisnica spísaná na valnom zhromaždení Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Jelšave 27. septembra 1897] / Jegyzette: Orient Gyula, titkár ; s. [5]-11

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-ső Évkönyve [1898]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1899

Časti dokumentu: 1, Egy súlyos esetről / Hoensch Géza. - A gyógyszer alakok rendszerbe osztásáról / Orient Gyula

Anotácia: Zápisnica obsahuje informácie o činnosti a hospodárení spolku, ďalej informácie o 11 odborných prednáškach, z ktorých dve sú uverejnené v plnom znení v rámci zápisnice

Poznámky: Pôvodca overený:http://www.pim.hu. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Jelšava (Slovensko), 1897, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 06.05 ; 615:06.05

Pôvodné formy geografických názvov:

Jolsva pozri Jelšava (Slovensko)