Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Rimaszombatban, az Országos Orvos Szövetség gömörmegyei fiókjának 1908. április 16-ikán tartott rendkívüli közgyülésén [Zápisnica spísaná na mimoriadnom valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v Rimavskej Sobote 16. apríla 1908] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár ; s. [15]-21

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség Évkönyve az 1907 és 1910-ik Évekről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1910

Časti dokumentu: 1, A rozsnyói munkásbisztosító pénztárról / Hajcsy Sándor

Anotácia: Dôvodom zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia bolo rokovanie o robotníckych nemocenských pokladniciach. Na zasadaní odznela aj spomienková reč za zosnulým členom Artúrom Maurerom, a prednáška o nemocenskej pokladnici v Rožňave

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu doplnené: S. Hajcsy - Tököly, s.134. -

Heslo/Osobné meno:

Maurer, Artúr (1844-1907)Heslo/Korporácia:

Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočka Rimavská Sobota (Slovensko), 1908, zhromaždenia valné mimoriadne

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

poisťovne nemocenské robotnícke

pokladnice nemocenské

spolky lekárskeHeslo/geografické:

Rožňava (Slovensko) - poisťovne nemocenské

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske


MDT: 61:06.05 ; 368 ; 61-05 ; 929