Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Rimaszombatban 1911. évi május 31.-ikén a Gömörmegyei Fiók Orvosszövetség és Orvos-Gyógyszerész Egyesület rendes évi közgyülésésén [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov a Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Rimavskej Sobote 31. mája 1911] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár ; Dr. Löcherer Tamás, Hitelesítjük: Dr. Fodor Béla, Dr. Zehery István ; s. [20]-34

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség Évkönyve az 1911 és 1912-ik Évekről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1913

Časti dokumentu: 1, Igen Tisztelt Közgyülés / Löcherer Tamás. - A törvényszéki gyakorlatból esetek / Zehery István. - Pneumonia intermittens érdekes esete / Schwarcz Márk

Anotácia: Zápisnica obsahuje informácie o jubilujúcich (G. Goldblatt, F. Palm) a ocenených (T. Löcherer za zásluhy vo verejnom zdravotníctve povýšený do šľachtického stavu) členoch, odznela diskusia o spolupráci s robotníckymi pokladnicami, ďalej obsahuje plný text dvoch odborných prednášok a informácie o ďalších troch

Heslo/Osobné meno:

Goldblatt, Gejza (1856-1916) - údaje biografické

Palm, Ferdinand - údaje biografické

Löcherer, Tomáš - údaje biografickéHeslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Rimavská Sobota (Slovensko), 1911, zhromaždenia valné

Krajinský zväz lekárov - Rimavská Sobota (Slovensko), 1911, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

poisťovne zdravotnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05 ; 616.25 ; 340.6 ; 61-05 ; 368