Jahrbuch des Galizischen Tátra-Vereins

Názov a zodpovednosť: Jahrbuch des Galizischen Tátra-Vereins [Ročenka Halíčského tatranského spolku] / ; s. [190]-191

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Recenzia 7. ročníka (1882) ročenky poľského tatranského spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Kleine Mittheilungen

Heslo/Korporácia:

Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie - Krakov (Poľsko) - ročenky

Pamiętnik Towarzystva Tatrzańskiego (ročenka) - recenzieHeslo/Všeobecné meno:

ročenky spolkové

spolky turistické poľské


MDT: 796.5:05 ; 05