Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Rimaszombatban, 1907. április hó 30-ikán, a gömörvármegyei orvos-szövetség és orvos-gyógyszerész egylet évi rendes közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov a Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Rimavskej Sobote 30. apríla 1907] / Jegyzette Kármán Aladár ; Löcherer Tamás, elnök, Hitelesítette: Dr. Meskó Miklós, dr. Sigmund József ; s. [112]-156

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Az Orvos-Szövetség Évkönyve az 1905 és 1906-ik Évről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1907

Časti dokumentu: 1, Lichtschein Adolf üdvözlő beszéde / Löcherer Tamás. - Mélyen tisztelt közgyülés / Löcherer Tamás. - Kimutatás az országos orvos.szövetség gömörmegyei fiókjának 1906. évi bevétele és kiadásairól / Szabó Károly. - A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész egylet 1906. évi pénztári jelentése / Kishonthy József. - Esetek a sebészet köréből / Sigmund József. - Rothadás vagy megforrázás / Zehery István

Anotácia: Zápisnica obsahuje správy o činnosti a hospodárení spolku, ďalej pozdravný list A. Lichtscheinovi pri príležitosti 40. výročia pôsobenia v lekárskej praxi a dve odborné prednášky

Poznámky: Pôvodca overený: T. Löcherer, M. Meško - SBS. Biogr. údaje pôvodcu doplnené I. Zehery: www.pim.hu; K. Szabó - Tököly, s. 335. -

Heslo/Osobné meno:

Lichtschein, AdolfHeslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Rimavská Sobota (Slovensko), 1907, zhromaždenia valné

Krajinský zväz lekárov - Rimavská Sobota (Slovensko), 1907, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05:61 ; 61-05