A központi Kárpátok beutazása

Názov a zodpovednosť: A központi Kárpátok beutazása [Cestovanie po stredných Karpatoch] / [Carl Wünschendorfer] ; Fordította Raisz Miksa ; s. 60-74

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Anotácia: Malý turistický sprievodca po Tatrách, informuje o možnostiach dopravy, ubytovania, pamätihodnostiach, turistických trasách a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr.údaje autora doplnené: Nekrológ. In: MKEÉ 42 (1915), s. 70-72. Biogr. údaje prekladateľa doplnené: www.pim.hu/Online/adattar/raisz. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko) - sprievodca turistický


MDT: 796.5:908 ; 910 ; 908

Pôvodné formy mien:

Wünschendorfer, Carl pozri Wünschendorfer, Karol (1832-1914)

Raisz, Miksa pozri Raisz, Maximilián (1825-1904)