A központi Kárpátok tavai

Názov a zodpovednosť: A központi Kárpátok tavai [Plesá v Tatrách] / Hradszky Józseftól ; Ford[ította] Votisky K[ároly] ; s. 88-120

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Časti dokumentu: Galiczia területén található tavak; A magyar területen levő tavak

Anotácia: Zhodnotenie doterajších poznatkov v oblasti výskumu horských jazier v Tatrách. Autor stanovil ich počet na 112, venuje sa ich pomenovaniu, rozlohe, hĺbke a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s . 401. Biogr. údaje prekladateľa doplnené: http://regi.pim.hu/Online/adattar/mei.php. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

plesá

jazerá horskéHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko) - plesá


MDT: 556.55