A Kárpátok ehető és mérges gombáiról

Názov a zodpovednosť: A Kárpátok ehető és mérges gombáiról [Jedlé a jedovaté huby v Karpatoch] / (Kalchbrenner Károlytól) ; Ford[ította] Zimann János ; s. 114-150

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Anotácia: Návod na rozlíšenie jedovatých a jedlých húb; súpis lokalít ich výskytu v Tatrách, opis cca 35 druhov húb, z toho 19 častejšie sa vyskytujúcich podrobnejšie

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 3, s. 22. Biogr. údaje prekladateľa: nekrológ Ročenka UKS 1900, s. 175. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

huby jedlé

huby jedovatéHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko) - huby

Karpaty (Slovensko, Poľsko) - huby


MDT: 582.28 ; 581.9

Pôvodné formy mien:

Kalchbrenner, Károly pozri Kalchbrenner, Karol (1807-1886)