Kegyes adományok és a Magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora

Názov a zodpovednosť: Kegyes adományok és a Magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora = Allerhöchste und h. Spenden dann Namensverzeichniss der Mitglieder des Ungarischen Karpathen-Vereines [Menoslov darcov príspevkov a členov Uhorského karpatského spolku] / ; s. 320-339

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Časti dokumentu: Kegyes adományok - Allerhöchste und h. Spenden; Alapító tagok - Gründende Mitglieder; Rendes tagok - Ordentliche Mitglieder

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereines-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - zoznam členovHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 796.5:06.02 ; 06.02:796.5 ; 5:06.02 ; 908:06.02