[Kleine Sachen]

Názov a zodpovednosť: [Kleine Sachen] [Krátke správy] / R. ; s. 352-355

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Časti dokumentu: 1, Ein neuer Standort von Edelweis in Zipsen. - Krummholz auf dem Gehol. - Tiefenmessungen der Tátraseen

Anotácia: Skladá sa z 3 častí, prvá informuje o novom výskyte plesnivca alpínskeho, druhá o kosodrevine na Spiši, posledná časť prináša výsledky hĺbkových meraní tatranských jazier

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Kleine Mittheilungen

Heslo/Všeobecné meno:

jazerá horské - merania hĺbkové - Tatry (Slovensko, Poľsko)

kosodrevina - Spiš (Slovensko : oblasť)

plesnivec alpínskyHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - kosodrevina

Tatry (Slovensko, Poľsko) - plesá

Tatry (Slovensko, Poľsko) - merania hĺbkové


MDT: 581.9 ; 556.5 ; 528