A Királyhegy (Königsberg, Králova-Hola)

Názov a zodpovednosť: A Királyhegy (Königsberg, Králova-Hola) [Kráľová hoľa] / Podhradszky András ; s. 332-347

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Charakteristika lokality z hľadiska geogr., geol., hydrologického, fauny, flóry a opis niektorých zaujímavostí v okolí

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 4, s. 492. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/geografické:

Kráľová hoľa (Nízke Tatry, Slovensko) -


MDT: 914.376 ; 908.437.6

Pôvodné formy mien:

Podhradszky, András pozri Podhradský, Andrej (1839-1918)