Képek a Bereghi-havasokról

Názov a zodpovednosť: Képek a Bereghi-havasokról [Berežské veľhory] / (Lohoczky {!spr. Lehoczky} Tivadar-tól. - Munkács) ; s. [502]-514

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Anotácia: Charakteristika prírodných pomerov Ukrajinských Karpát so zameraním na horopis, flóru, podnebie. V Závere opis spôsobu života a obyčajov tamojšieho obyvateľstva

Poznámky: Nemecká verzia prípsevku v nasledujúcom ročníku. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: MÉl 2, s. 52. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

etnografia - Ukrajinské Karpaty (Ukrajina)

geografia - Ukrajinské Karpaty (Ukrajina)Heslo/geografické:

Ukrajinské Karpaty (Ukrajina) -

Východné Beskydy (Ukrajina) -


MDT: 911.2(477) ; 908(477) ; 39(477) ; 58

Pôvodné formy geografických názvov:

Bereghi-havasok pozri Ukrajinské Karpaty (Ukrajina)

Bereghi-havasok pozri Východné Beskydy (Ukrajina)