Az utolsó 12 év alatt Felka városában előfordult roszindulatú ujképleteknek statistikája, tekintettel azok aetiologiojára

Názov a zodpovednosť: Az utolsó 12 év alatt Felka városában előfordult roszindulatú ujképleteknek statistikája, tekintettel azok aetiologiojára [Štatistika výskytu zhubných novotvarov za posledných 12 rokov vo Veľkej (Poprad), so zreteľom na ich etiológiu] / Dr. Daits Ede ; s. [53]-65

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1900-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1901

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Štúdia o výskyte zhubných nádorov za posledných 12 rokov vo Veľkej (dnes Poprad) so zreteľom na ich etiologiu

Poznámky: Autor overený: SBS 1, s. 440. -

Heslo/Všeobecné meno:

nádory zhubnéHeslo/geografické:

Poprad-Veľká (Slovensko) - nádory zhubné

výskyt


MDT: 616-006

Pôvodné formy mien:

Daits, Ede pozri Daits, Eduard (1853-1931)