A Csorbai tó

Názov a zodpovednosť: A Csorbai tó : Egy hegyidyll [Štrbské pleso] / (Dr. Emericzy Gézától) ; s. 388-424

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Anotácia: Opis turistického výletu k Štrbskému plesu, obsahuje informácie o pôvode a vzniku jazera, jeho veľkosti a tvare, faune a flóre okolia

Poznámky: Prerušované stránkovanie. V texte úryvky z básní H. Heineho, F. Schillera. - Autor overený: SBS 2, s. 15. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistika - Vysoké Tatry (Slovensko)Heslo/geografické:

Štrbské pleso (Vysoké Tatry, Slovensko) - turistika


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5 ; 908

Pôvodné formy geografických názvov:

Csorbai tó pozri Štrbské pleso (Vysoké Tatry, Slovensko)