Ueber Quellen- und Seen Temperaturen in der Hohen Tátra

Názov a zodpovednosť: Ueber Quellen- und Seen Temperaturen in der Hohen Tátra [Teplota prameňov a jazier vo Vysokých Tatrách] / Von Prof[essor] Karl Kolbenheyer - Bielitz ; s. [110]-183

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Anotácia: Autor sumarizuje dovtedajšie výsledky teplotných meraní vo Vysokých Tatrách, prináša prehľady vlastných meraní teploty vody a ovzdušia pri 45 prameňoch a 32 jazier vo Vysokých Tatrách

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 3, s. 139-140. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

hydrológia - merania teplotné - Vysoké Tatry (Slovensko)

pramene povrchové - merania teplotné,

jazeráHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - pramene povrchové

jazerá

pomery teplotné


MDT: 556.5 ; 551.5