Tátrai Emlékek

Názov a zodpovednosť: Tátrai Emlékek = Erinnerungen An Die Tátra [Tatranské spomienky] / ; s. [582]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Anotácia: Inzerát; ponuka na hudobné dielo, kt. vyšlo pod názvom Tatranské spomienk a kt. možno zakúpiť u autora Adolfa Egnera, učiteľa v Spišskej Novej Vsi

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Heslo/Osobné meno:

Egner, Adolf (1841-1901) - dielo hudobné

- ponuky inzertnéHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko) -


MDT: 78(085.8)