Dentaria glandulosa W.K. (Zahnwurz) bei Neu Schmeckes

Názov a zodpovednosť: Dentaria glandulosa W.K. (Zahnwurz) bei Neu Schmeckes [Dentaria glandulosa v Novom Smokovci] / Dr. Nikolaus Szontagh ; s. 194

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Poznámky: Autor overený: SBS 5, s. 316. -

Rubrika: Kleine Mittheilungen

Heslo/Všeobecné meno:

rastliny lesné - Vysoké Tatry - Nový Smokovec (Slovensko)

Dentaria glandulosaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry - Nový Smokovec (Slovensko) - Dentaria glandulosa


MDT: 581.9 ; 582

Pôvodné formy geografických názvov:

Neu-Schmecks pozri Vysoké Tatry - Nový Smokovec (Slovensko)