Zipser Geschichts - und Zeitbilder

Názov a zodpovednosť: Zipser Geschichts - und Zeitbilder [Dejiny Spiša] / ; s. [525]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Ponuka na dielo S. Webera, kt. vyšlo u J.T. Reissa v Levoči

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Heslo/Osobné meno:

Weber, Samuel (1835-1908) - dielo

- inzerátyHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) -


MDT: 943.76(085.8)