Allen Freunden der Tátra

Názov a zodpovednosť: Allen Freunden der Tátra [Do pozornosti všetkým priateľom Tatier] / ; s. [582]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Anotácia: Inzerát; ponuka na dielo K. Kolbenheyera: Die Hohe Tátra - 3. prepracované vydanie, kt. vyšlo v tlačiarni K. Prochásku v Těšíne

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Heslo/Osobné meno:

Kolbenheyer, Karol (1841-1901) - dielo

- ponuky inzertnéHeslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - činnosť vydavateľskáHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko, Poľsko) - sprievodca

inzeráty


MDT: 908