Chemische Untersuchung der Rank-Herleiner Spring-Quelle

Názov a zodpovednosť: Chemische Untersuchung der Rank-Herleiner Spring-Quelle [Chemická analýza gejzíru v Herľanoch] / (Von Aurel W[iliam] Scherfel, Apotheker in Felka) ; Divald K[arl] ; s. 197-227

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Fyzický popis kolácia pole: fotogr.

Anotácia: Stručné geografické, geologické a historické údaje o Herľanoch, ďalej podrobná chemická analýza gejzíru

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Fotografia gejzíru v Herľanoch. - Autor overený: SBS 5, s. 218. - Odkazy na lit. v texte. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

gejzíry

pramene termálneHeslo/geografické:

Herľany (Slovensko) - gejzíry

Herliansky gejzír (Slovensko) - analýzy chemické

analýzy chemické


MDT: 556.364:543 ; 908.437.6 ; 543 ; 543

Pôvodné formy mien:

Scherfel, Aurel W. pozri Scherfel, Aurel Viliam (1835-1895)Pôvodné formy geografických názvov:

Rank-Herlein pozri Herľany (Slovensko)