Holzflösser auf der Waag

Názov a zodpovednosť: Holzflösser auf der Waag [Pltníci na Váhu] / Stefan Ordódy ; s. 522-523

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Krátky príspevok o Váhu a jeho prítokoch a pltníctve na Váhu

Poznámky: Biogr. údaje autora doplnené: nekrológ: MKEÉ, 36, 1909, s. 179. -

Rubrika: Kleine Mittheilungen

Heslo/Všeobecné meno:

pltníctvoHeslo/geografické:

Váh (Slovensko) - pltníctvo


MDT: 39 ; 656.6(0901)

Pôvodné formy geografických názvov:

Waag pozri Váh (Slovensko)