Der Meeraugen der Hohen Tátra

Názov a zodpovednosť: Der Meeraugen der Hohen Tátra : Ein Beitrag zur Erforschung ihrer Tiefenverhältnisse [Plesá vo Vysokých Tatrách. Dodatok k výskumu ich hĺbky] / von Prof[essor] Dr. Dionis v[on] Dezső ; s. 21-55

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Fyzický popis kolácia pole: mp

Anotácia: Zhodnotenie doterajších výskumov tatranských horských jazier všeobecne, ďalej hodnotenie meraní Štrbského, Popradského a Velického plesa

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: http://www.iit.bme.hu. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

plesá - Vysoké Tatry (Slovensko)

jazerá horskéHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - plesá

meranie hĺbky


MDT: 556.5