A hegységi erdők kezeléséről és fölújításáról, különös tekintettel a Közép-Kárpátokra

Názov a zodpovednosť: A hegységi erdők kezeléséről és fölújításáról, különös tekintettel a Közép-Kárpátokra [Pestovanie a obnova horských lesov s osobitým zreteľom na stredné Karpaty] / Rowland V[ilmos]tól ; Ford[ította] Scholz Gyula ; s. 208-244

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Štúdia analyzuje súdobé spôsoby pestovania lesa a metódy obnovy horských lesov v stredných Karpatoch

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 5, s. 126; prekladateľ - SBS 5, s. 485. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

les - pestovanieHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko ) - pestovanie lesa


MDT: 630*2

Pôvodné formy mien:

Rowland, Vilmos pozri Rowland, Viliam (1814-1888)

Scholcz, Gyula pozri Šolc, Július (1837-1913)