A közép-orom (Mittelgrat 2440.1 mtr) első megmászása

Názov a zodpovednosť: A közép-orom (Mittelgrat 2440.1 mtr) első megmászása [Prvý výstup na Prostredný hrot (2440.1 m)] / Dr. Téry Edmund Vilmostól ; s. [168]-176

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Anotácia: Opis prvovýstupu na Prostredný hrot vo Vysokých Tatrách 11.8.1876, ktorý uskutočnil autor v spoločnosti P. Schwartza z Viedne a miestnych horských vodcov (J. Still, S. Horvay)

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 6, s. 44. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistika vysokohorská - provýstupyHeslo/geografické:

Prostredný hrot (Vysoké Tatry, Slovensko) - prvovýstupy


MDT: 796.5 ; 929 Téry, Edmund

Pôvodné formy geografických názvov:

Közép-orom pozri Prostredný hrot (Vysoké Tatry, Slovensko)