A magas Tátra tengerszemei

Názov a zodpovednosť: A magas Tátra tengerszemei : Adalék azok mélységi kutatásához [Plesá vo Vysokých Tatrách. Dodatky k výskumu ich hĺbky] / Dr. Dezső Dénes tanártól ; s. 20-54

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Fyzický popis kolácia pole: mp

Anotácia: Zhodnotenie doterajších výskumov tatranských horských jazier všeobecne, ďalej hodnotenie meraní Štrbského, Popradského a Velického plesa

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: http://www. iit.bme.hu. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

plesá - Vysoké Tatry (Slovensko)

jazerá horskéHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - plesá

meranie hĺbky


MDT: 556.55