Beiträge zur naturwissenschaftlichen Kenntniss des Zempliner Komitates

Názov a zodpovednosť: Beiträge zur naturwissenschaftlichen Kenntniss des Zempliner Komitates : Von Dr. Kornel Chyzer Komitatsphysikus [Príspevok k poznaniu prírodopisných pomerov Zemplínskej župy] / ; s. 12-25

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Súpis cca 45 druhov rýb vyskytujúcich sa v Zemplínskej žup

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 2, s. 481. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

ryby - Zemplínska župa (Slovensko : oblasť)

ichtyológiaHeslo/geografické:

Zemplínska župa (Slovensko : oblasť) - ryby


MDT: 591.9 ; 597.2/.5

Pôvodné formy geografických názvov:

Zempliner Komitates pozri Zemplínska župa (Slovensko : oblasť)