Aufruf

Názov a zodpovednosť: Aufruf [Výzva] / Das Komité zur Begründung des Ung[arischen] Karpathen-Vereines-Museums [Max Raisz, Aurel Scherfel, Karl Genersich] ; s. 352

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Anotácia: Výzva výboru pre založenie Múzea Uhorského karpatského spolku adresovaná najmä členom spolku. Vyzývajú k spolupráci pri zbierkovej činnosti

Poznámky: Pôvodcovia overení: A.V. Scherfel - SBS 5, s. 218; M. Raisz - http://www.pim.hu. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Poprad (Slovensko) - činnosť zberateľská

Múzeum Uhorského karpatského spolku - výzvy k založeniuHeslo/Všeobecné meno:

múzeá spolkové


MDT: 069

Pôvodné formy mien:

Genersich, Karl Genersich, KárolyPôvodné formy korporácií:

Ungarischen Karpathen-Vereines-Museums pozri Podtatranské múzeum, Poprad (Slovensko)

Ungarischen Karpathen-Vereines-Museums pozri Múzeum Uhorského karpatského spolku