Meteorologiai adatok

Názov a zodpovednosť: Meteorologiai adatok = Meteorologischen Daten [Meteorologické údaje] / Összeállította - Zusamengestellt Karl Kolbenheyer ; 2 s. viaz. príl.

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Štatistické prehľady meraní teplôt v Novom Smokovci (M. Sontág), v Spišskej Novej Vsi (G.J. Geyer), v Javorine (A. Boehm) za obdobie apríl - december 1881

Poznámky: Pôvodcovia overení: SBS. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Heslo/Všeobecné meno:

teplota vzduchu - meraniaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry - Nový Smokovec (Slovensko) -

Spišská Nová Ves (Slovensko) -

Tatranská Javorina (Slovensko) -


MDT: 551.50