Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve

Názov a zodpovednosť: Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : Egy fényképpel és egy helyzettervvel = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines [Ročenka Uhorského karpatského spolku] / Szerkesztőség: Payer Hugo ; Dőller Antal, Hradszky Józs[ef], Weber Samu ; 2. évf., 1875 = 2. Jahrg. 1875

Bibliografická adresa: Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet kiadványa = Selbstverlag des ungar[ischen] Karpathen Vereines, 1875 (Kassa = Kaschau : Pannonia könyvnyomda és kiadó-részvénytársaság = Pannonia Buchdruckerei Verlag-Aktien Geselschaft)

Fyzický popis kolácia pole: 325, [1], [43] s. : ; 23x14 cm

Časti dokumentu: Rubriky: Vereinsgelegenheiten = Egyleti ügyek, Abhandlungen = Értekezések

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Paginácia. V popisovanom exemplári chýba obálka. Popisovaný exemplár zviazaný s roč. 1.1874. - Dokument má paralelný titulný list v jazyku maď. a nem.. - V popisovanom exemplári - v podnázve avizovaná fotogr. chýba; Ozdobná linka. - Pôvodca overený: SBS; tlačiar podľa Breza. - V popisovanom exemplári: oválna pečiatka, kt. v strede má uhorský znak, kolopis - Pozsonyi M.K. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára. - Súpis odbornej lit. o Tatrách viazaný na konci zväzku so samostatným stránkovaním. Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky prírodovedné

spolky turistické

spolky vlastivedné


MDT: 5(05):061.2 ; 796(05):061.2 ; 908(05):061.2 ; 058 ; 061.2

Signatúra: SK, UK Bra, IX 3126/1874 ; SK, SNK, ČSC 181; 587 ; SK, ŠVK KE, III 27097; IV 8954 ; SK, PvF UK, 31/2; 10/1 ; SK, SNM, 2949 ; SK, PM PP, 9646