A magyarországi Kárpátegylet 1874. évi augusztus hó 2-án Tátrafüreden tartott második közgyülésének jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A magyarországi Kárpátegylet 1874. évi augusztus hó 2-án Tátrafüreden tartott második közgyülésének jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na druhom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku v Starom Smokovci 2. augusta 1874] / Gresch Ágoston és Éder Gyula ; s. 12-20

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Na valnom zhromaždení zvolili predsedu spolku, prerokovali činnosť a hospodárenie spolku za uplynulé obdobie a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: J. Éder - Mihóková, s. 95; Á. Gresch - nekrológ v Ročenke UKS 191911, s. 144. - Odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Egyleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko), 1874, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky vlastivedné

spolky prírodovedné


MDT: 5:06.05 ; 06.05:5 ; 796.5:06.05 ; 908:06.05

Pôvodné formy geografických názvov:

Tátrafüred pozri Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko)