Megyei főorvos évi jelentése az 1888-ik évről

Názov a zodpovednosť: Megyei főorvos évi jelentése az 1888-ik évről [Výročná správa hlavného župného lekára za r. 1888] / Szabó Samu ; s. 13-17

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1889-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1890

Anotácia: Správa hlavného župného lekára o zdravotnom stave obyvateľstva a o situácii v zdravotníctve v Gemerskej župe vo forme štatistických prehľadov za r. 1888

Poznámky: Článok je súčasťou príspevku: A "Gömörmegyei orvos gyógyszerész egyesület"-nek 1889 április hó 29-én Rimaszombaton tartott közgyülés jegyzőkönyve. -

Heslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné


MDT: 614